Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2017

keepbreathing
7620 1be7
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
keepbreathing
Ograniczenie przyprawia o nerwice i szaleństwo,lecz gwałtowny bunt przeciwko ograniczeniu przynosi eksces i przesadę,bezład przeciwny naturze.
— Aleister Crowley – Liber alef. Księga mądrości lub szaleństwa
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

June 23 2015

keepbreathing
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacytaty cytaty

May 09 2015

5574 8aa6 500

amo-vintage:

Dancing by the Seine in Paris, 1950

keepbreathing
9452 0dc2
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

May 01 2015

keepbreathing
keepbreathing
keepbreathing

April 04 2015

keepbreathing
Każdy człowiek ma swój mały sekret, o którym nikt się nie dowie, swoje małe marzenie, którego nie zdradzi nikomu, swoją ukochaną i jedyną osobę, której nigdy nie przestanie kochać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

March 26 2015

keepbreathing
Ale w życiu często TRZEBA być egoistą. To jest TWOJE życie, nie ludzi Cię otaczających, nie można w kółko patrzeć jak czują się inni. W Twoim życiu Ty musisz się czuć najlepiej.
— Inalion
Reposted fromnattsu nattsu viacytaty cytaty
keepbreathing
2367 c6cc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamariola mariola

March 09 2015

keepbreathing
I’m not searching for my other half because I’m not a half
— Realizing this is one of the things that made the biggest difference in my life, not just in my relationships
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viacytaty cytaty

February 26 2015

keepbreathing
"Doszła do wniosku". Kobiety zazwyczaj najpierw nie wiedzą, czego chcą, i żyją jak leci, a później znienacka "dochodzą do wniosku" i wprawdzie nadal nie wiedzą, czego chcą, ale za to wiedzą, że to ma być "coś innego”
— Grzędowicz Jarosław
Reposted fromseptember september viashakeme shakeme

February 19 2015

keepbreathing
1.Kiedy nie dostajesz tego, co chcesz, dostajesz coś lepszego - doświadczenie.
2. Wszystko się zmienia, kiedy Ty się zmieniasz.
3. Nieważne jak na Ciebie mówią. Ważne, kiedy odpowiadasz.
4. Sam decydujesz, ile jesteś wart.
5. Na błędy też jest miejsce.
6. Najczęściej jedyną osobą, jaka stoi Ci na drodze, jesteś Ty sam.
7. To, co wygląda na koniec, może być nowym początkiem.
8. Zamiast próbować być najlepszy na świecie, bądź najlepszy dla świata.
9. Jeśli możesz komuś pomóc, zrób to. Jeśli możesz kogoś zranić, powstrzymaj się.
10. To, ze ktoś podąża inną ścieżką niż Ty, nie znaczy jeszcze, że się zgubił!
11. Żeby dowiedzieć się, kim jesteś, pożegnaj się z tym, kim NIE jesteś.
12.Nawet kiedy czujesz się niewidzialny, ktoś widzi Twoją pracę.
13. Bądź czyimś bohaterem.
14. Pozwólmy łagodności opanować świat.
15. Bóg kończy to, co zaczniemy.'
Reposted fromtupfen tupfen viacytaty cytaty

February 08 2015

keepbreathing
0216 b33a
Warto na to czekać!
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

February 06 2015

keepbreathing
keepbreathing
I read once that the ancient Egyptians had fifty words for sand & the Eskimos had a hundred words for snow. I wish I had a thousand words for love, but all that comes to mind is the way you move against me while you sleep & there are no words for that
— Brian Andreas, Story People
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty

January 27 2015

keepbreathing
6593 b9dd
Reposted fromintrigante intrigante

January 23 2015

keepbreathing
A Wild Woman doesn't want to be your Girly friend

Can you love me in the deep? In the dark? In the thick of it?

Can you love me when I drink from the wrong bottle and slip through the crack in the floorboard?

Can you love me when I’m bigger than you, when my presence blazes like the sun does, when it hurts to look directly at me?

Can you love me then too?

Can you love me under the starry sky, shaved and smooth, my skin like liquid moonlight?

Can you love me when I am howling and furry, standing on my haunches, my lower lip stained with the blood of my last kill?

When I call down the lightning, when the sidewalks are singed by the soles of my feet, can you still love me then?

What happens when I freeze the land, and cause the dirt to harden over all the pomegranate seeds we’ve planted?

Will you trust that Spring will return?

Will you still believe me when I tell you I will become a raging river, and spill myself upon your dreams and call them to the surface of your life?

Can you trust me, even though you cannot tame me?

Can you love me, even though I am all that you fear and admire?

Will you fear my shifting shape?

Does it frighten you, when my eyes flash like your camera does?

Do you fear they will capture your soul?

Are you afraid to step into me?

The meat-eating plants and flowers armed with poisonous darts are not in my jungle to stop you from coming. Not you.

So do not worry. They belong to me, and I have invited you here.

Stay to the path revealed in the moonlight and arrive safely to the hut of Baba Yaga: the wild old wise one… she will not lead you astray if you are pure of heart.

You cannot be with the wild one if you fear the rumbling of the ground, the roar of a cascading river, the startling clap of thunder in the sky.

If you want to be safe, go back to your tiny room — the night sky is not for you.

If you want to be torn apart, come in. Be broken open and devoured. Be set ablaze in my fire.

I will not leave you as you have come: well dressed, in finely-threaded sweaters that keep out the cold.

I will leave you naked and biting. Leave you clawing at the sheets. Leave you surrounded by owls and hawks and flowers that only bloom when no one is watching.

So, come to me, and be healed in the unbearable lightness and darkness of all that you are.

There is nothing in you that can scare me. Nothing in you I will not use to make you great.

A wild woman is not a girlfriend. She is a relationship with nature. She is the source of all your primal desires, and she is the wild whipping wind that uproots the poisonous corn stalks on your neatly tilled farm.

She will plant pear trees in the wake of your disaster.

She will see to it that you shall rise again.

She is the lover who restores you to your own wild nature.
— Alison Nappi
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty

January 22 2015

keepbreathing
9601 d91e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl