Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

keepbreathing
2266 6669 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

February 18 2019

keepbreathing
5886 5c8e
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
keepbreathing
keepbreathing
Reposted fromabsolem absolem viaretaliate retaliate
keepbreathing
6252 4680 500
K. Nosowska
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
keepbreathing
7182 02f9 500
Reposted fromboli boli viacytaty cytaty
keepbreathing
9837 0150 500
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty

November 07 2018

keepbreathing
Musisz mieć kogoś, komu nie przeszkadzają Twoje poplątane włosy i mokre od deszczu końcówki. Kogoś, przy kim będziesz mogła smarkać nos w chusteczkę, a On i tak będzie patrzył na Ciebie z miłością. Kogoś, przy kim będziesz zasypiać w spokoju i budzić się, nadal trzymając Jego dłoń. Kogoś, na kogo popatrzysz, jak śpi i z oczu polecą Ci łzy, bo poczujesz, że masz wszystko. Musisz mieć kogoś, kogo będziesz całować namiętnie w ciągu dnia i delikatnie na dobranoc. Kogoś, za kim będziesz tęsknić, mimo zaledwie jednego dnia rozłąki. Kogoś, kto będzie dawał Ci wygrywać w ping ponga i inne gry, w które będzie grał tylko dlatego, bo Ty będziesz tego chciała. Kogoś, kto Cię przytuli nawet, gdy będziesz mu dokuczać. Kogoś, kto będzie Cię zwyczajnie kochał. Po prostu. Bez żadnego ‘ale’. Kochać tak, jak się powinno kochać. Prawdziwie.
Reposted fromxalchemic xalchemic via48hrs 48hrs
keepbreathing
keepbreathing
keepbreathing
6971 34ae 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapariss pariss

November 02 2017

keepbreathing
7620 1be7
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
keepbreathing
Ograniczenie przyprawia o nerwice i szaleństwo,lecz gwałtowny bunt przeciwko ograniczeniu przynosi eksces i przesadę,bezład przeciwny naturze.
— Aleister Crowley – Liber alef. Księga mądrości lub szaleństwa
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

June 23 2015

keepbreathing
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacytaty cytaty

May 09 2015

5574 8aa6 500

amo-vintage:

Dancing by the Seine in Paris, 1950

keepbreathing
9452 0dc2
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

May 01 2015

keepbreathing
keepbreathing
keepbreathing

April 04 2015

keepbreathing
Każdy człowiek ma swój mały sekret, o którym nikt się nie dowie, swoje małe marzenie, którego nie zdradzi nikomu, swoją ukochaną i jedyną osobę, której nigdy nie przestanie kochać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl